Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Teenuse osutaja Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ (esaspidi: ettevõte) ei võta vastutust, kui muutub Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtiv kord ja piirangud, mis pole temast, kui ettevõtest sõltuvad.

Alates 9. augustist tuleb hakkab ettevõte kontrollima (sõltuvalt teenuse iseloomust) COVID tõendeid.

Majutuse puhul ei ole tõend vajalik, küll aga hommikusöögil (kui külastajate arv 50+). Tõendita inimese puhul on võimalik serveerida hommikusöök tuppa (eraldi kehtestatud tasu eest) või pakkuda hommikusöögita majutus.

Toitlustus:

Ilma tõendi kontrollita kehtib toitlustuse kohta piirmäär 50 inimest, nii sise- või välisruumides (ka ainult terrassil teenindades on piirmäär 50 inimest). Tõendi kontrollimine pole, aga keelatud alates esimesest külastajast.

Toidu kaasamüük on endiselt lubatud (nt toidu kätte saamine letist). Kui tellimused ka letis ja soov kohapeal tarbida, tuleb tõendit küsida.

Tegevuste ja ürituste/sündmuste korraldajad:

Ilma tõendi kontrollita võib sisetingimustes osaleda kuni 50 inimest ning välistingimustes kuni 100 inimest.

Ettevõttel on kohustus 50+ sisetingimustes ja 100+ välistingimustes inimeste arvu puhul kontrollida tõendeid.

Ürituste/sündmuste korraldaja ei pea pakkuma testimise võimalust, see on vabatahtlik – vastutus tõendi olemasolu eest on teenuse tarbijal.

Kõikide piirarvude sisse loetakse külastajad sh kuni 18-aastased lapsed ja noored. Arvu sisse ei loeta ettevõtte teenindajaid. Kuni 18-aastastel esialgu tõendit ei kontrollita.

Kui vaktsineerimispass “rohelist läbipääsu” ei anna, on võimalik minna testima (tasuline teenus). Kiirtestide tulemus kehtib 48h pärast testi tegemist, PCR test 72 tundi.

Testimisvõimalused lehele www.kriis.ee/et