GREEN KEY  ehk  ROHELINE VÕTI on turismiettevõtetele omistatav rahvusvaheline ökomärgis, millega tunnustatakse ettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegevust.

Taevaskoja  Turismi- ja Puhkekeskusele omistati Green Key märgis 27.oktoobril 2023.

Rohelise Võtme kriteeriume ja põhimõtteid järgides soovime panustada keskkonnamõjude vähendamisse –  alates päikese-energia kasutamisest ning prügisorteerimisest,  lõpetades taaskasutuse ning säästlikuma energia tarbimisega – eesmärgiga jätta endast maha võimalikult väike jalajälg.

 

Oma igapäevases tegevuses rakendame keskkonnasõbralikke tegevusi :

 • kasutame säästlikult vett, soojust ja elektrit
 • sorteerime jäätmeid ja püüame vähendada nende teket
 • voodipesude ja rätikute vahetust teostame vajaduspõhiselt
 • väldime keskkonnale kahjulike või ohtlike kemikaalide kasutust
 • paberist infomaterjalide vähendamiseks kasutame teabe jagamiseks QR koode
 • kasutame loodussõbralikke materjale
 • võimalusel taaskasutame tekstiile ja parandame igapäevaseid tarbeesemeid
 • toitlustuses eelistame kohalikku, värsket toorainet
 • pakume vegan ja taimetoitudega menüüd
 • pakume võimalusi keskkonnasäästlikuks liiklemiseks – rong, buss, elektriauto laadimine
 • turustame kohalike ettevõtjate toodangut
 • lööme kaasa loodushoidu toetavates üritustes
 • toetame ringmajandust annetades vanad tekid/padjad/rätikud varjupaikadele
 • võimalusel soetame mööblit taaskasutusest ja taastame neid meile sobilikuks

Oleme tänulikud, kui ka Sina aitad kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele:

 • kasutad säästlikult vett duši all käies ning sulged kraanid.
 • kustutad toast lahkudes tuled
 • kasutad sama rätikut ka järgmisel päeval
 • võimalusel tarvitad joogiveena meie kraanivett
 • hoiad puhtust ja kasutada majas liikudes vahetusjalanõusid
 • asetad oma toas olme- ja hügieeniprügi vastavasse prügikasti. Pakendid, taara ning paberi/papi koridoris asuvatesse prügisorteerijatesse, et need uuesti ringlusse suunata
 • annad kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtu töötaja kätte
 • naudid meid ümbritsevat loodust austavalt ja keskonnasõbralikult

  Hoiame ja naudime loodust üheskoos!