GREEN KEY  ehk  ROHELINE VÕTI on turismiettevõtetele omistatav rahvusvaheline ökomärgis, millega tunnustatakse ettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegevust.

Taevaskoja  Turismi- ja Puhkekeskusele omistati Green Key märgis 27.oktoobril 2023.

Rohelise Võtme kriteeriume ja põhimõtteid järgides soovime panustada keskkonnamõjude vähendamisse –  alates päikese-energia kasutamisest ning prügisorteerimisest,  lõpetades taaskasutuse ning säästlikuma energia tarbimisega – eesmärgiga jätta endast maha võimalikult väike jalajälg.

Oma igapäevases tegevuses rakendame keskkonnasõbralikke tegevusi :

 • kasutame säästlikult vett, soojust ja elektrit
 • sorteerime jäätmeid ja püüame vähendada nende teket
 • voodipesude ja rätikute vahetust teostame vajaduspõhiselt
 • väldime keskkonnale kahjulike või ohtlike kemikaalide kasutust
 • paberist infomaterjalide vähendamiseks kasutame teabe jagamiseks QR koode
 • kasutame loodussõbralikke materjale
 • võimalusel taaskasutame tekstiile ja parandame igapäevaseid tarbeesemeid
 • toitlustuses eelistame kohalikku, värsket toorainet
 • pakume vegan ja taimetoitudega menüüd
 • pakume võimalusi keskkonnasäästlikuks liiklemiseks – rong, buss, elektriauto laadimine, tõukeratta rent
 • turustame kohalike ettevõtjate toodangut
 • lööme kaasa loodushoidu toetavates üritustes
 • toetame ringmajandust annetades vanad tekid/padjad/rätikud varjupaikadele
 • võimalusel soetame mööblit taaskasutuspoodidest ja taastame neid meile sobilikuks

 

Oleme tänulikud, kui ka Sina aitad kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele:

 • kasutad säästlikult vett duši all käies ning sulged kraanid
 • kustutad ruumist lahkudes tuled
 • kasutad sama rätikut ka järgmisel päeval või küsid vahetusinfot
 • võimalusel tarvitad joogiveena meie kraanivett
 • hoiad puhtust ja kasutad majas liikudes vahetusjalanõusid
 • asetad oma toas hügieeniprügi vastavasse prügikasti. Pakendid, taara/klaaspakend ning paberi/papi ja olmejäätmed koridoris asuvatesse prügisorteerijatesse, et need uuesti ringlusse suunata
 • annad kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed hotelli vastuvõtu töötaja kätte
 • naudid meid ümbritsevat loodust austavalt ja keskonnasõbralikult

 

Hoiame ja naudime loodust üheskoos!

HEA KÜLASTAJA!

Oleme tänulikud, kui ka Sina aitad kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele:

 • kasutad säästlikult vett duši all käies ning sulged kraanid
 • kustutad ruumist lahkudes tuled
 • kasutad sama rätikut ka järgmisel päeval või küsid vahetusinfot
 • võimalusel tarvitad joogiveena meie kraanivett
 • hoiad puhtust ja kasutad majas liikudes vahetusjalanõusid
 • asetad oma toas hügieeniprügi vastavasse prügikasti. Pakendid, taara/klaas ning paberi/papi ja olmejäätmed koridoris asuvatesse jäätmejaamadesse, et need uuesti ringlusse suunata
 • annad kasutatud patareid või muud ohtlikud jäätmed vastuvõtu töötaja kätte
 • naudid meid ümbritsevat loodust austavalt ja keskonnasõbralikult

Hoiame ja naudime loodust üheskoos!

TÄNAME !

 

DEAR VISITOR!

 We will be grateful if you also contribute to a more economical use of natural resources:

 • You use water sparingly when taking a shower and close the taps
 • You turn off the lights when you leave the room
 • You use the same towel the next day as well or ask for replacement info
 • If possible, use our tap water as drinking water
 • You keep clean and use a change of shoes when moving around the house
 • You place hygiene waste in the appropriate bin in your room. Packaging, tare/glass and paper/cardboard and household in the wastestations in the corridors for recycling
 • You hand over used batteries or other hazardous waste to the hotel reception staff
 • You enjoy the nature around us in a respectful and environmentally friendly way

Let’s sustain and enjoy nature together!

THANK YOU!

Keskkonnasõbralikud transpordivõimalused
Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuses

Bussiühendus

Taevaskojal on bussiühendus lähimate linnadega, milleks on Põlva ja Tartu.

Täpsemat infot sõidugraafikute kohta leiab järgnevatelt linkidelt: https://web.peatus.ee/aggregaatti-aikataulu/estonia:25015  ja https://www.tpilet.ee/timetable/search?departureStop=10815&destinationStop=tartu

Rongiühendus

Taevaskojal on rongiühendus lähimate linnadega, milleks on Põlva ja Tartu.

Täpsemat infot sõidugraafikute kohta leiab järgnevalt lingilt: https://elron.ee/sites/default/files/2023-04/Kagusuund%20al%2029.04.pdf

Taevaskoja Peetrike

Taevaskoja – Kiidjärve suunal liigub keskkonnasõbralik ratastel rong Peetrike.

Projekti eesmärk on elektrimootoril ja päikesepaneelide toitel sõitva rongiga  vähendada kohaliku transpordi ökoloogilist jalajälge ning audiogiidi kaudu tutvustada kliendile piirkonda ning kohalikke ettevõtjaid.

Tulemuseks on positiivne mõju nii ettevõttete tegevusele kui keskkonnahoiule, sest suureneb taastuvenergia kasutamine.

Infot Peetrikese sõiduplaani ning broneerimise kohta leiab järgnevalt lingilt: https://taevaskojarong.ee/wp-content/uploads/2023/06/Rong-Peetrike-graafik-2023.pdf

Elektriauto laadimispunkt

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuses on lisateenusena võimalik laadida oma elektriautot https://www.taevaskoja.ee/hinnakiri/

Tõukeratta laenutus

Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuse kliendil on võimalik kohapeal rentida tõukerattaid või korraldada tõukerattamatku, mis on üks keskkonasõbralikumaid viise Taevaskodades liikumiseks https://www.taevaskoja.ee/aktiivne-puhkus/

Jalgsimatkarajad

Suurt-Taevaskoda peetakse Eesti üheks populaarsemaks looduslikuks vaatamisväärsuseks. Kaugel ei asu meist ka Väikse-Taevaskoja liivapaljand.Taevaskoja Puhkekeskus on ümbritsetud pea 40 kilomeetrit RMK poolt hooldatud matkaradadega. Talvel saab nautida üle kümne kilomeetri pikkuseid kvaliteetseid suusaradu. https://www.taevaskoja.ee/taevaskoja-loodus/